Monday, 5 May 2014Master mind old school. 


Kitai pelilih menua Pantu patut nyukung sekula kitai SK Pantu. Sapa ka kala sekula ditu suba, asai-asai meh wai, anang lawa, merening mimit meh sekula kitai tu. Ti enda ari ditu, engka enda nemu macha ngira nulis kitai deh. 

LOVE SK PANTU 
Tu mua baru SK Pantu.
Anang alah laban orang kitai adik-adik, kami kelia sekula agi kayu, tang rindu amai. The best memories. 

Angie Brendilvilo
SK Pantu Xstudent